Statuten

Statuten schik in kunst

Indien gewenst zijn de statuten opvraagbaar.

Stuur dan een email aan:  info@schikinkunst.nl t.a.v. Jolanda Laan.