Schoorl

Over Schoorl, toen en nu

Schoorl en zijn kunstenaars.

Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat ons dorp in het verleden en zelfs in het heden geliefd was en is bij bekende kunstschilders, beeldhouwers, dichters en schrijvers.

Velen van hen hebben hier gewoond, vakantie gevierd en vooral gewerkt, Schoorl blijkt een inspirerende omgeving voor vele disciplines te zijn.

 

Hildo Krop ( 1884-1970) was beeldhouwer en sierkunstenaar. Hij kreeg grote bekendheid als stadsbeeldhouwer van Amsterdam.  De Hildo Kroplaan, een zijstraatje van de Bickerslaan is naar hem vernoemd. Krop woonde zelf aan de Bickerslaan.

 

Zo schreef Bernlef  (1937-2012) in de huisjes van het vakantiepark Heerenduin, in het centrum van Schoorl, veel aan zijn oeuvre. Hij was schrijver, dichter en vertaler.

 

Nicolaas Beets ( 1814-1903), theoloog en dichter,  schreef zijn boek over onze omgeving met Teun de Jager als hoofdpersoon, een basisschool in Schoorl is naar deze hoofdpersoon vernoemd.

 

In villa De Nollen, gelegen in het Nollenbos bij de eendenvijver, woonde romanschrijver en dichter Herman Robbers (1868-1937).

 

Aan de Oorsprongweg, aan de voet van het duin, was het interneringskamp Kamp Schoorl gelegen. Albert Boer (1935-2002) schreef samen met Frédéric Bastet (1926-2008) , literator en als dienstplichtig soldaat bewaker van kamp Schoorl,  een hoofdstuk over de herinneringen aan dit kamp.

 

Aan de Smeerlaan woonde schrijver  Jan de Hartog (1914-2002) met zijn vrouw Lydia van Schagen,  zij was schilderes. Het boek Hollands Glorie is hier voltooid.

 

Dichter Werumeus Buning (1891-1958) heeft gewoond aan Achterpad 21.

 

Jan Budding, 1922-1988, geboren in Amsterdam, sinds 1956 is Jan Budding woonachtig geweest in Groet aan de Achterweg 11. Hij was tekenaar, schilder en graficus. Bekend om zijn gewassen inkttekeningen. Zie www.janbudding1922.nl.

 

John Raedecker (  1885 - 1956 ), beeldhouwer, graficus en schilder heeft gewoond aan Achterweg 17 in Groet. Hij verruilde zijn woning aan de Achterweg met Chr. J. van Geel, dichter, ( 1917 - 1974 ) met een woning aan de Herengracht in Amsterdam in voorbereiding en uitvoering voor zijn monument aan de Dam. Ook de dichter Jan Hanlo heeft enige tijd bij van Geel ingewoond net als Elly de Waard. John Raedecker behoorde tot de Amsterdamse school en is vooral bekend door zijn bijdrage aan het Historisch monument op de Dam.

 

Aan Achterweg 22,  hebben schrijfster en historica  Annie Romein-Verschoor (1895-1978) en haar man,  historicus Jan Romein (1893-1962)  gewoond.

 

Nescio ( 1882-1961), een schrijver van novellen, verbleef enige tijd aan de Achterweg 26 in Groet.

 

Dirk Trap (1922-1993), is geboren en  heeft gewerkt in Den Helder, vervolgens Den Haag en later in Groet aan de Achterweg 27. Hij was een leerling van Harrie Kuyten en een expressionistisch schilder.

 

Schrijver Karel van het Reve (1921-1999) heeft tot aan zijn dood gewoond aan de Wagenmakersweg in Groet, aan de voet van ons  derde klimduin.

 

Leuk te noemen is ook dat Nescio,  Karel en Gerard van het Reve (1923-2006) (schrijver)  en Jan en Annie Romein-Verschoor in de jaren ’30 veel samen kwamen op het terrein van De Paardenhemel aan de Hargerzeeweg in Groet.

 

Aan het Molenpad in Groet heeft Piet Wiegman (1885-1963) tot zijn dood in 1963 gewoond. Als veelzijdig kunstenaar was hij kunstschilder van de Bergense School, ceramist, graficus en poppensnijder.

 

Aan de Harrie Kuytenweg in Groet op de hoek met de Heereweg vindt u het atelier van Harry Kuyten, hij was graficus, kunstschilder, lithograaf, tekenaar en houtsnijder, hij is uiteindelijk in Schoorl terechtgekomen en behoorde bij de groepering van de Bergense School.

 

Zoals eerder genoemd is de kunstschilder Jan van Scorel  (1495-1562) hier geboren in 1495 als onwettige zoon van de dorpspastoor en heeft zijn naam aan ons dorp te danken.

 

Joep Nicolas, zwager van Aldous Huxley, zijn korte biografie opgesteld door de KNAW spreekt boekdelen. Hij is van eminent belang geweest voor de modernisering van de glas-in-loodkunst. Was daarnaast ook een begenadigd schilder.  Volgde zijn eigen weg met zijn eigen interpretatie van de kunst en haar vormen.                                                                                                                           

In de Rooms  Katholieke kerk aan de Heereweg 171 Schoorl zijn een aantal glas-in-lood-ramen van zijn hand te vinden. De opdracht gegeven door de diverse buurtschappen van Schoorl met hun patroonheiligen is betaald vanuit het zogenaamde “lammerenfonds”.

Hij woonde in het atelier van Harrie Kuyten aan wie hij de woning bij zijn vertrek uit Groet in 1939 verkocht.

 

Thijs Sterk, Schilder, aquarellist, keramist en glas-in-lood en glas-in-beton kunstenaar.

Hij heeft van 1945 tot aan zijn dood in 1982 gewoond in woonboerderij “ Woeste Hoeve “ aan de Herenweg 167 in Schoorl.                                                     

Was naast zijn werk als kunstenaar ook tekenleraar aan de Nijverheidschool in Bergen.

 

Voor verdere informatie www.thijssterk.nl

 

 

Bron: “Hier schijnt de zon” van uitgeverij Conserve. ISBN 90-5429-176-1

 

Bron: aanvullende informatie via Wikipedia.