Nieuws

Het laatste nieuws over

SCHIK scholenroute een groot succes!
07 June 2016

Schik scholenroute groot succes.                                                        Juni 2016

 

‘Dit is nog leuker dan een ochtend voetballen…’

 

Voorafgaand aan het SchiK-evenement zetten de scholen hun cultuurcoaches in, waarmee de leerlingen een beeldend kunstwerk maken. Deze kunstwerken worden tijdens het SchiK-weekend in de scholen geëxposeerd.

In het kader van een breder stuk kunsteducatie biedt SchiK een kunstroute aan. Hiermee komen de leerlingen in aanraking met meerdere kunstdisciplines in de eigen leefomgeving.

 

Op woensdag 1 juni en maandag 6 juni hebben de groepen 5/6 van de Schoorlse lagere scholen deelgenomen aan de eerste Schik scholenroute. In kleine groepjes bezochten de kinderen drie van de vijf locaties om kennis te maken met en in aanraking te komen met kunst en cultuur in het eigen dorp.

 

‘Ik wist niet dat ik zo creatief met klei kon zijn…’

 

Bij de Commer-in aan de Kerkbrink kregen de kinderen informatie over het tentoongestelde werk van Ben Wouda. Ben maakt prachtige bronzen beeldjes en pastelkrijt tekeningen. Aan de hand van een kijkwijzer werden de kinderen meegenomen langs de Commer-in, het beeld van de Wasvrouwen en de Helmplanters, het Witte Kerkje en het Raadhuisje. Ook de weduwe van Jaap Min stelde spontaan haar huis open om de kinderen met het werk van Min te laten kennismaken.

 

Bij Atelier De Groet werkten de kinderen, onder bezielende leiding van Marijke Takken, aan een eigen kunstwerk. Na een uitleg over de verschillende schildertechnieken, konden de kinderen zelf met kwast en verf aan de slag in de stijl van Picasso en Paul Klee.

 

In het atelier van Harrie Kuijten werden de kinderen met een boeiende kijkwijzer ‘gedwongen’ de aanwezige kunstwerken intensief te bekijken en vragen te beantwoorden.

 

Carin Jellema liet de kinderen bij de Groene Lantaarn kennis maken met klei en keramiek. Tijdens deze doe-activiteit konden de kinderen, na een uitleg, hun eigen tableau maken. En drogen en afbakken zal nog enige tijd nemen, maar ook dan zullen deze pareltjes aan de kinderen worden overhandigd.

 

Het was even zoeken, maar aan het klimduin in Groet tekenden de kinderen in het zonnetje een prachtige potloodtekening in perspectief. Dat dit nog niet zo eenvoudig is als het er uitziet, werd de kinderen al snel duidelijk. Maar de aanhouder wint en ook hier zijn mooie resultaten geboekt.

 

 

Dankzij onze sponsoren heeft Stichting Schik deze ochtenden geheel gratis aan de scholen kunnen aanbieden. Naast onze sponsoren willen wij graag de vrijwilligers bedanken die deze ochtenden tot een succes hebben gemaakt: Marina Hartland, Cecile Kuijten, Jan Daverveldt, Ellen Bakker, Ank Meedendorp, Ben Wouda, Jolanda Laan, Carin Jellema, Iet Garling, Herbert Glück, Sophie Langenberg, Marijke Takken, Annelies Kouw, Leo Bossers en medewerkers Schik.

Maar bovenal een woord van dank voor de kinderen, teamleden en begeleiders van de Teun de Jager en Het Klimduin voor hun enthousiaste deelname en onbetaalbare reacties!