Evenement

Over schik in kunst

ANBI status

Giften aan Stichting Schik - ANBI

Stichting Schik is bij beschikking van 11 november 2016 een door de Belastingdienst sinds  24 juni 2015 erkende ANBI ( algemeen nut beogende instelling ) en in het bijzonder een culturele ANBI.

Stichting Schik voldoet daarmee aan de door de Wet vastgestelde voorwaarden, die het mogelijk maken giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Voor het doen van een eenmalige gift is geen overeenkomst nodig.

Voor het doen van een in een overeenkomst vastgelegde periodieke gift verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van Stichting Schik.

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst

www.belastingdienst.nl .

Op onze website treft u op de beginpagina en onder het kopje evenement een verwijzing aan hoe u uw gift als vriend kunt regelen.