Evenement

Over schik in kunst

Het beloningsbeleid van Stichting Schik

Het beloningsbeleid van Stichting Schik

In de statuten van Stichting Schik staan diverse artikelen vermeld over het beloningsbeleid van bestuursleden en andere betrokkenen.

In artikel 2 en 3 staat onder andere het volgende vermeld :

  • Art.2 lid 1 Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen    aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • Art.2 lid 2  De stichting beoogt het algemeen nut.
  • Art.2 lid 3 De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Art.3 lid 5 Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting beschouwt vrijwilligers in het beloningsbeleid als zijnde bestuursleden en vergoedt uiteraard reëel gemaakte kosten.

Het Dagelijks Bestuur van de stichting heeft besloten om een uitzondering te maken voor die organisaties, die hun leden op vrijwillige basis inzetten voor de organisatie van het kunstevenement. De individuele vrijwilligers krijgen geen vergoeding, maar de betrokken organisatie krijgt van de stichting een bijdrage ten behoeve van de organisatie, waarvan de hoogte bepaald wordt door het algemeen bestuur.

De stichting plaatst de financiële verantwoording na afloop van elk boekjaar op de website.