Evenement

Over schik in kunst

Schik in Kunst 2018!

Het startschot voor de kunstroute van 2018 is op vrijdag 8 juni gegeven! Kunstenaars, "vrienden", subsidiegevers, sponsoren en het bestuur, hebben het glas geheven op een prachtig weekend waarbij het kunstminnend publiek kon genieten van wederom een kunstroute van hoogstaand niveau!

 

 

Het openingswoord is gedaan door onze voorzitter Annelies Kouw die na haar toespraak het stokje over heeft gedragen aan Frank Stolk

Annelies Kouw, heeft uit naam van het hele bestuur haar dank uitgesproken aan iedereen die SCHIK een warm hart toe draagt, die zich heeft ingezet om er een geslaagd evenement van te maken, maar vooral stond zij daar vol trots omdat het weer is gelukt! Er staat toch maar weer even wat, het vergt vele vergaderingen en vele uurtjes werk, maar het brengt ons ook iets. Wij zijn  weer ontzettend trots op wat wij hebben neergezet. Voor ons was het vanaf dat moment ook vooral genieten!

In de Blinkerd vond men een overzichtstentoonstelling, ingericht met één kunstwerk van elke deelnemer. Dit geeft een prima beeld van de aangeboden kunst tijdens de route.

Daarnaast had  Jan Louter, galeriehouder in Bergen en specialist in kunstwerken van de Bergense School, weer een selectie gemaakt en een aantal schilderijen naar de Blinkerd gebracht voor een speciale expositie!  Wij zijn hier erg blij mee.

Hieruit blijkt maar weer dat Schoorl in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld in het creatieve proces en het leven van veel bekende beeldende kunstenaars. 

 

Schik 2018!  Wij kunnen terug kijken op een geslaagd weekend! Als bestuur wil je alles goed regelen, daar hebben wij ons uiterste best voor gedaan en het is weer gelukt. Uit de reacties van de exposerende kunstenaars en de bezoekers kunnen wij die conclusie trekken. Daar doen wij het tenslotte voor. 

Als bestuur kunnen wij alles goed willen regelen maar de route valt en staat met mooie exposities, deuren van ateliers, tuinen en huizen die worden geopend. De kunstenaar laat de bezoeker niet alleen zijn/haar werk zien maar geeft daarbij tevens een kijkje in zijn/haar ziel. Er vinden bijzondere ontmoetingen en gesprekken plaats!

Het weer kon niet beter, de sfeer in ons dorp was gezellig en gemoedelijk, de bezoekers kwamen gericht en namen de tijd. Onderweg kwam je mensen tegen met de flyer en de overzichtstentoonstelling in de Blinkerd is goed bezocht! Dit overzicht gaf weer een indruk van wat men zoal op de route kon verwachten. 

Dit is ons doel. Plezier hebben in kunst..... SCHIK in KUNST!