Evenement

Over schik in kunst

De opening van Schik in Kunst 2018!

Het startschot voor de kunstroute van 2018 is op vrijdag 8 juni gegeven!  Om 16.30 uur hebben kunstenaars, "vrienden", subsidiegevers, sponsoren en het bestuur, het glas geheven op een prachtig weekend waarbij het kunstminnend publiek kan genieten van wederom een kunstroute van hoogstaand niveau!

 

De opkomst was die vrijdag boven verwachting!

Het openingswoord is gedaan door onze voorzitter Annelies Kouw die na haar toespraak het stokje over heeft gedragen aan Frank Stolk

Annelies heeft het geweldig gedaan! Zij trok de kar en zat de vergaderingen voor. Nu is het de beurt aan Frank.

Frank is door het voltallige bestuur gekozen als nieuwe voorzitter en wij zijn ervan overtuigd dat wij in 2020, onder zijn bezielende begeleiding, weer in staat zullen zijn een mooie kunstroute voor u neer te zetten!

 Annelies Kouw, heeft uit naam van het hele bestuur haar dank uitgesproken aan iedereen die SCHIK een warm hart toe draagt, die zich heeft ingezet om er een geslaagd evenement van te maken, maar vooral stond zij daar vol trots omdat het weer is gelukt! Er staat toch maar weer even wat, het vergt vele vergaderingen en vele uurtjes werk, maar het brengt ons ook iets. Wij zijn  weer ontzettend trots op wat wij hebben neergezet. Voor ons was het vanaf dat moment ook vooral genieten!

Wij hebben met alle genodigden geproost op een geslaagd evenement!  

Na de opening was er ruim gelegenheid, om onder het genot van een drankje en een hapje, kennis met elkaar te maken en de tentoonstelling te bekijken.

In de Blinkerd vond men een overzichtstentoonstelling, ingericht met één kunstwerk van elke deelnemer. Dit geeft een prima beeld van de aangeboden kunst tijdens de route.

Daarnaast had  Jan Louter, galeriehouder in Bergen en specialist in kunstwerken van de Bergense School, weer een selectie gemaakt en een aantal schilderijen naar de Blinkerd gebracht voor een speciale expositie!  Wij zijn hier erg blij mee.

Hieruit blijkt maar weer dat Schoorl in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld in het creatieve proces en het leven van veel bekende beeldende kunstenaars.