Evenement

Over schik in kunst

Deelnemersvoorwaarden

- Deelnemers aan de Kunstroute van SCHIK maken als professioneel- of serieuze amateurkunstenaar beeldende kunst.

- Deelnemers zijn op enigerlei wijze aantoonbaar woonachtig of verbonden met Schoorl.

- Binnen opgave van groepen wordt een ieder als aparte deelnemer gezien en opgave geschiedt dan ook per deelnemer.

- Deelnemer verplicht zich alle twee dagen aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de kunstroute en deze kosteloos voor bezoekers open te stellen.

- Deelnemer verplicht zich te exposeren met een minumum aantal van 8 werkstukken waarvan 4 nieuw.

- Deelnemer zorgt zelf voor een locatie. Bij geen eigen locatie zal de organisatie trachten  te bemiddelen tussen deelnemer en een eventuele eigenaar/beheerder maar kan niet voor uiteindelijke deelname instaan

- Deelname geschiedt uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid. SCHIK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van kunstwerken of andere bezittingen. Eventuele verzekeringen hiervoor kan de deelnemer zelf afsluiten. De locatie waar wordt geëxposeerd is evenmin aansprakelijk tenzij hierover ( schriftelijke) afspraken zijn gemaakt.

- Bij inrichten en gebruik van een ter beschikking gestelde locatie, houden deelnemers zich aan de aanwijzingen van de organisatie en/of de beheerder van betreffende locatie.

- Het bestuur bepaalt welke van de ingezonden foto’s zullen worden afgebeeld op flyers, posters, omslagen, websites en diverse media. De deelnemer stelt deze kosteloos en rechtenvrij ter beschikking aan SCHIK.

- SCHIK zal de foto’s alleen ter promotie van de deelnemer en SCHIK gebruiken.

- Na aanvraag tot inschrijving worden alle inschrijvingen beoordeeld door het bestuur  en krijgt de aanvrager binnen 1 maand definitieve uitslag over deelname/afwijzing.

- Het bestuur zal de uiteindelijke doorslag geven omtrent de deelname van de kunstenaar aan SCHIK, hierover vindt geen correspondentie plaats.

- Elke deelnemer krijgt een SCHIK vlag in bruikleen, hiervoor zal een borg van € 15,00 worden gevraagd.

- Elke deelnemende kunstenaar van SCHIK editie 2018 wordt verzocht om voor € 15,00 vriend te worden van Schik als tegemoetkoming in de marketingkosten.