Evenement

Over schik in kunst

Deelnemersvoorwaarden 2020

 

 • Deelnemers aan de Kunstroute Schik maken als professioneel- of serieuze amateurkunstenaar beeldende kunst.
 • Deelnemers zijn op enigerlei wijze aantoonbaar woonachtig in of verbonden aan Schoorl.
 • Binnen opgave van groepen wordt eenieder als aparte deelnemer gezien en opgave geschiedt dan ook per deelnemer.
 • Deelnemer verplicht zich te exposeren met een minimum aantal van 8 werkstukken, waarvan minimaal 4 niet eerder in het kader van Schik tentoongesteld.
 • Deelnemer zorgt zelf voor een locatie, die bij opgave van deelname aan de kunstroute bekend gemaakt wordt.
 • Meerdere deelnemers per locatie is toegestaan.
 • Wijziging van locatie na opgave van deelname kan alleen plaatsvinden voor het aflopen van de inschrijfperiode en in overleg met het bestuur van Schik.
 • Deelnemer verplicht zich op zaterdag 13 juni 2020 en zondag 14 juni 2020 aanwezig te zijn op de expositielocatie tijdens de openingstijden van de kunstroute en de expositie kosteloos voor bezoekers open te stellen.
 • Ten behoeve van de centrale overzichtstentoonstelling in de Blinkerd stelt elke deelnemer een kunstwerk ter beschikking.
 • Ten behoeve van de presentatie van de deelnemer en de kunstwerken middels website, folders en anderzins stelt deelnemer foto’s van de te exposeren kunstwerken ter beschikking aan het bestuur van Schik; het bestuur beschikt rechtenvrij over het gebruik van de foto’s ten behoeve van de organisatie en presentatie van de kunstroute.
 • Deelname geschiedt uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening. Stichting Schik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van kunstwerken of andere bezittingen. Een verzekering ter dekking van de risico’s is voor eigen rekening van de deelnemer.
 • Een commissie benoemd door het bestuur van Stichting Schik beoordeelt de voorwaarden voor en afhandeling van deelname conform het Acceptatiereglement, zoals geplaatst op de website. Het bestuur besluit op advies van de commissie omtrent deelname.
 • Elke deelnemer krijgt een Schikvlag in bruikleen waarvoor een borg van € 15,00 gevraagd wordt. De vlag blijft eigendom van Schik. De borg wordt bij inlevering na afloop van het evenement gerestitueerd.
 • Elke deelnemer aan Schik 2020 wordt verzocht om voor € 15,00 vriend te worden van Schik als tegemoetkoming in de marketingkosten.