Deelnemer

Meer informatie

9) Rob Sporre -- Wulpenlaan 8 -- 1873 JB Groet

Rob Sporre -- Beeldende kunst

Exposeert overdekt en buitenshuis

Ik ben Rob Sporre. Ik maak graag gebruik van restafval, ik zie er iets in, kan er iets mee!

Sinds een aantal jaar ben ik begonnen mijn ideeen uit te werken, anders blijft het in mijn hoofd zitten. Deze werken zijn een begin, er wordt positief op gereageerd door vrienden en bekenden. Ik heb mij aangemeld voor SCHIK IN KUNST zodat ik meer mensen kan laten genieten van wat er uit mijn brein ontspruit en wat ik maak..Ik kan hier lekker veel van mezelf in kwijt.