Deelnemer

Meer informatie

23) Willem Schotten -- Achterpad 1a -- 1871 AC Schoorl -- Galerie Evas Appel

Willem Schotten -- Assemblages --

Exposeert in Galerie Evas Appel samen met zijn zus Jolande Schotten: Fotografie.

De fascinerende kijkkasten en assemblages van Willem Schotten ontstaan vanuit zijn passie voor oude, verweerde materialen en voorwerpen. Deze sinds jaar en dag verzamelde ‘levenssnippers’, toevallig overgebleven relikwieën uit voorbije levens, vertellen hun eigen verhalen over vergankelijkheid. Maar door het samenbrengen van onderdelen die van oorsprong geen relatie hebben, ontstaat een geheel eigen voorstelling binnen een nieuwe context,

Meestal bouwt Willem Schotten zijn assemblages rondom een beeldbepalend ‘objet trouvé. Zijn weloverwogen materiaalkeuze geeft zijn uitgebalanceerde composities een doorleefde eigen sfeer, met soms een knipoog naar thema's als natuur(wetenschap), muziek of religie. Vergankelijkheid speelt hierin vaak een rol door het besef dat verleden en heden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.