Deelnemer

Meer informatie

34) Rachel Bunder - Atelier de Kim -- Bovenweg 6 -- 1871 VN Schoorl

Rachel Bunder -- beeldend

Exposeert in oude basisschool: Atelier De Kim

Maakt grote vissen en wezens op bewerkt pakpapier.
De figuren zijn aan twee zijden te bekijken en hangen daarom in de ruimte.
De levendige kleurenen en rauwe techniek zorgen voor een prikkelende en toegankelijk schouwspel.

Te zien met velen andere kunstenaars in de voormalige Ooster KimSchool aan de bovenweg 6 in Schoorl