Deelnemer

Meer informatie

47) Nelie Tjallingii -- Scorle Wald -- Valkenlaan 14 -- 1871 AV Schoorl

Nelie Tjallingii -- schilderijen en gedichten

Exposeert in het restaurant van Scorle Wald

Nelie Tjallingii is geboren bij de duinen en de zee.
Het licht en de natuur zijn een inspiratiebron voor haar.
Ook gedichten kunnen een aanzet tot het schilderen zijn.  Ook schrijft ze zelf gedichten.Zij heeft in eigen beheer vier poeziebundels uitgegeven.
Zij schildert met pigmenten en olieverf.
Op het witte vlak brengt ze kleuren aan , laagje over laag.
In deze zoektocht van kleurklanken , is het schilderij klinkend wanneer wat binnen in haar leeft , buiten  zichtbaar wordt.